Jednokładność

Zadanie
Poruszając suwakiem g obserwuj jak się zmienia figura.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Co zauważyłeś?

Marzena Płachciok, Utworzony z GeoGebra